Massaktioner mot kuppregimen i Honduras som mördar två vänsterledare


TEGUCIGALPA / 090713 / Honduras gick i söndags in på sin tredje vecka under statskuppsregimen Roberto Micheletti. Motståndet växer och handlar nu om att slå mot den ekonomiska konsolideringen av regimen genom att blockera och ockupera transportnätets strategiska knutpunkter över hela landet, inte bara fredliga demonstrationer i Tegucigalpa. Aktionerna ska nu slå mot den sköra ekonomin som är på väg att kollapsa enligt flera ekonomer.
http://dickema24.blogspot.com/2009/07/massaktioner-mot-kuppregimen-i-honduras.html

Comentarios de Facebook